Projekt częściowy lub kompleksowy

Poszczególne etapy mogą być zamawiane pojedynczo, w zależności od potrzeb klienta.

Etap I

inwentaryzacji obiektu – na podstawie dostarczonych przez  inwestora planów,
pomiary na miejscu, określeniu warunków technicznych  i  możliwości  projektowych. Na tym etapie następuje określenie przewidywanego budżetu na wykonanie inwestycji i podpisanie umowy.

Etap II

Projekt koncepcyjny polega na opracowaniu 2-3 rzutów koncepcyjnych projektowanych pomieszczeń z uwzględnieniem planowanych zmian budowlanych i  instalacyjnych wg. oczekiwań zamawiającego. Etap II zakończony zostaje w momencie zatwierdzenia zmian przez inwestora i stanowi bazę dla dalszej części projektu.

 Etap III

Wizualizacje komputerowe projektowanych pomieszczeń wraz z meblami, detalami i dodatkami, doborem materiałów oraz doborem kolorystyki zastosowanej we wnętrzach. Inwestor decyduje o zakończeniu etapu projektowego.

 Etap IV

Dokumentacja projektowa zawiera:

  •  rzuty koncepcyjne projektowanych pomieszczeń,
  •  rzuty oświetlenia i instalacji wod-kan,
  • rysunki projektowanych detali dla wykonawców wg. zawartości projektu,
  •  rozkłady kafli w łazienkach, wc i innych wnętrzach gdzie są zastosowane,
  •  wizualizacje wnętrz,
  • spis materiałów zawartych w projekcie i ich ilość,
  • spis sprzętów i mebli wraz z adresami punktów sprzedaży.

Etap V

Nadzór autorski

Jeżeli z jakiś powodów nie masz czasu kontrolować czy prace idą zgodnie z projektem, możesz skorzystać z oferty nadzoru autorskiego i przerzucić ten obowiązek na mnie.
Etap polega na koordynacji nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi, zakupie mebli, sprzętów, materiałów oraz współpracą z wykonawcami realizującymi projekt. Nadzór zapewnia dokładne wykonanie projektu.